اخبار جدید سیاسی

سخنگوی وزارت خارجه: احضار سفیر سوئیس به سپاه کذب است