اخبار جدید ورزشی

حذف پرسپولیس از جام حذفی در ضربات پنالتی مقابل آلومینیوم