اخبار جدید اقتصادی

استفاده از کولر گازی با قبض‌های میلیونی برق تقریبا محال است