اخبار جدید فناوری

احتمال کمبود لپ‌تاپ در نیمه دوم سال وجود دارد