اخبار جدید فناوری

واردات ۵۰۰ هزار گوشی موبایل به کشور در فروردین ۱۴۰۳