اخبار جدید ورزشی

سازمان لیگ با بلیت رایگان بازی پرسپولیس مخالفت کرد