اخبار جدید ورزشی

شرایط واگذاری سهام ترجیحی به اعضای باشگاه و پیشکسوتان پرسپولیس اعلام شد