اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

نماینده مهاباد: پرداخت وام در کشور به کلی تعطیل شده است