اخبار جدید اجتماعی و حوادث

محمد درویش: هیچ آبی در سفره‌های آب زیرزمینی کشور باقی نمانده