اخبار جدید اقتصادی

طلافروشان کماکان درگیر اعتصاب هستند