اخبار جدید اقتصادی , قیمت روز

قیمت دینار عراق امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳