اخبار جدید گوناگون

دانشگاه علم و صنعت آمادگی خود را برای پذیرش دانشجویان اخراجی اروپایی و آمریکایی را اعلام کرد