اخبار جدید فناوری , ویژه

پهنای باند خارجی در ایران ۳۰ درصد است | دسترسی به اینترنت آزاد در ایران در حال نابودی است!