اخبار جدید اقتصادی

روزنامه همشهری:برق صنعت در تابستان امسال هم قطع می‌شود