اخبار جدید اجتماعی و حوادث

روایت اهالی روستای سوخته: ماشین آتش‌نشانی آب داشت، اما نیرو نداشت!