اخبار جدید پزشکی

افزایش ۴۱ درصدی خطر ابتلا به سرطان معده با نمک زدن به غذای پخته شده