اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

کنایه روزنامه فرهیختگان به مشارکت ۸ درصدی در تهران: لطفا به عدد «مشارکت» فکر کنید