اخبار برگزیده , اخبار جدید پزشکی

مینو محرز: اپیدمی‌ها در کشور زیاد شده‌ اما با کمبود تخت بیمارستانی مواجه هستیم