اخبار جدید سیاسی

واکنش تند روزنامه رسالت به عدم مشارکت مردم در دور دوم انتخابات مجلس