اخبار جدید اقتصادی

دولت بزرگ‌ترین بدهکار صندوق توسعه ملی است