اخبار جدید سیاسی

مجلس با تعطیلی پنج‌شنبه‌ها مخالفت کرد