اخبار جدید سیاسی

واکنش عجیب علم الهدی به وقوع سیل در دوره روحانی و رئیسی