اخبار جدید فناوری

آپدیت جدید اندروید ۱۵ عمر گوشی را ۳ ساعت افزایش می‌دهد