اخبار جدید گوناگون

نوبت دوم کنکور سراسری به دلیل انتخابات به تعویق افتاد