اخبار جدید گوناگون

تعطیلی تمامی موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی در ۲ خرداد