اخبار جدید بین الملل

نروژ رسماً کشور فلسطین را به رسمیت شناخت