اخبار جدید اقتصادی

آیا بزودی NFC جایگزین کارت بانکی در ایران می‌شود؟