اخبار جدید بین الملل

کاخ‌سفید: دولت فلسطین با به‌رسمیت شناخته‌شدن یک‌جانبه محقق نمی‌شود