اخبار جدید بین الملل

حکم دیوان بین‌المللی دادگستری برای توقف عملیات اسرائیل در رفح