اخبار برگزیده , اخبار جدید خودرو

برای ثبت‌نام خودرو برقی ۱۴ هزار میلیارد تومان پول بلوکه شد!