اخبار جدید بین الملل

ترامپ: اگر رئیس جمهور شوم حامیان فلسطین را سرکوب میکنم