اخبار برگزیده , اخبار جدید بین الملل

روزنامه گاردین: حمله به رفح جهان را شوکه کرد