اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

زنان هم می‌توانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند