اخبار جدید خودرو

نیسان دیگر روی خودروهای بنزینی سرمایه گذاری نمی‌کند