اخبار جدید فناوری

عرضه اولین آیفون تاشو در سال ۲۰۲۷