اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مصدومیت پنج کارگر رستوران در اثر آتش‌سوزی مجموعه پدیده شاندیز