اخبار جدید بین الملل

بایدن ترامپ را به «گربه‌های خیابانی» تشبیه کرد