سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن نهضت ملی مسکن saman.mrud.ir
نقد و بررسی

سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن نهضت ملی مسکن saman.mrud.ir

ورود به سایت بازرگام www.bazargam.com
نقد و بررسی

ورود به سایت بازرگام www.bazargam.com

ورود به سامانه همتا رجیستری گوشی hamta.ntsw.ir
نقد و بررسی

ورود به سامانه همتا رجیستری گوشی hamta.ntsw.ir

مشاهده وضعیت راه ها و ترافیک جاده های کشور در سامانه 141
نقد و بررسی

مشاهده وضعیت راه ها و ترافیک جاده های کشور در سامانه 141

سامانه ثبت نام مجوز اصناف در ایران من asnaf.moi.ir
نقد و بررسی

سامانه ثبت نام مجوز اصناف در ایران من asnaf.moi.ir

ورود به سامانه ایران اصناف iranianasnaf.ir
نقد و بررسی

ورود به سامانه ایران اصناف iranianasnaf.ir

سایت استعلام اصالت گارانتی کالا irangs.ir
نقد و بررسی

سایت استعلام اصالت گارانتی کالا irangs.ir

سامانه lms دانشگاه فرهنگیان www.lms.cfu.ac.ir
نقد و بررسی

سامانه lms دانشگاه فرهنگیان www.lms.cfu.ac.ir

ورود به سایت اسکان فرهنگیان eskan.medu.ir
نقد و بررسی

ورود به سایت اسکان فرهنگیان eskan.medu.ir

کنگره رهبران ادیان جهانی و سنتی به دیپلماسی معنوی تبدیل می شود
نقد و بررسی

کنگره رهبران ادیان جهانی و سنتی به دیپلماسی معنوی تبدیل می شود

مجمع تجاری و اقتصادی قزاقستان  و ایران برگزار شد
نقد و بررسی

مجمع تجاری و اقتصادی قزاقستان  و ایران برگزار شد

رز جاودان یک باکس گل رز کوچک و دوست داشتنی
نقد و بررسی

رز جاودان یک باکس گل رز کوچک و دوست داشتنی

نقش CICA در تأمین صلح، پیشرفت و رفاه در آسیا
نقد و بررسی

نقش CICA در تأمین صلح، پیشرفت و رفاه در آسیا

Voluntary Pledges and Commitments  of the Republic of Kazakhstan  to the Human Rights Council for the Period 2022-2024
نقد و بررسی

Voluntary Pledges and Commitments of the Republic of Kazakhstan to the Human Rights Council for the Period 2022-2024

صد و هفتاد و پنجمین سالگرد ژامبیل ژابایف: شاعر استپ که بیش از 100 سال زندگی کرد
نقد و بررسی

صد و هفتاد و پنجمین سالگرد ژامبیل ژابایف: شاعر استپ که بیش از 100 سال زندگی کرد

تحلیلی بر تحولات فرهنگ و هنر قزاقستان در دوران 30 سال ریاست جمهوری نورسلطان نظربایف
نقد و بررسی

تحلیلی بر تحولات فرهنگ و هنر قزاقستان در دوران 30 سال ریاست جمهوری نورسلطان نظربایف

top