شناسایی ۲ هزار و ۴۱۳ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور/  ۵۳۰ هزار دُز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

شناسایی ۲ هزار و ۴۱۳ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور/ ۵۳۰ هزار دُز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شد

شناسایی ۲ هزار و ۶۵۱ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور/ ۱۱ استان کشور در شبانه روز گذشته بدون فوتی بودند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

شناسایی ۲ هزار و ۶۵۱ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور/ ۱۱ استان کشور در شبانه روز گذشته بدون فوتی بودند

شناسایی ۲ هزار و ۷۸۴ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور/ ۴۷۳ هزار دُز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

شناسایی ۲ هزار و ۷۸۴ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور/ ۴۷۳ هزار دُز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شد

شناسایی ۳ هزار و ۱۰۹ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور/ تزریق ۳۸۸ هزار دُز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

شناسایی ۳ هزار و ۱۰۹ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور/ تزریق ۳۸۸ هزار دُز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته

شناسایی ۳ هزار و ۶۰۳ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

شناسایی ۳ هزار و ۶۰۳ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور

شناسایی ۴ هزار و ۳۱۲ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور/ ۸ استان کشور هیچ موردی از مرگ و میر نداشته‌اند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

شناسایی ۴ هزار و ۳۱۲ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور/ ۸ استان کشور هیچ موردی از مرگ و میر نداشته‌اند

مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور از مرز ۱۰۵ میلیون دُز گذشت / ۹ استان کشور هیچ موردی از مرگ و میر نداشتند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور از مرز ۱۰۵ میلیون دُز گذشت / ۹ استان کشور هیچ موردی از مرگ و میر نداشتند

شناسایی ۳ هزار ۷۸۱ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

شناسایی ۳ هزار ۷۸۱ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور

شناسایی ۴۳۸۴ بیمار جدید و فوت ۸۶ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته در کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

شناسایی ۴۳۸۴ بیمار جدید و فوت ۸۶ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته در کشور

آمار کرونا اردبیل ۴ آذر؛ ۳ فوتی و ۳۱ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا اردبیل ۴ آذر؛ ۳ فوتی و ۳۱ ابتلای جدید