اخبار جدید اردوغان

واکنش روحانی به شعرخوانی جنجالی اردوغان | او همیشه شعر می‌خوانَد!

واکنش روحانی به شعرخوانی جنجالی اردوغان | او همیشه شعر می‌خوانَد!

هشدار درباره احتمال حمله به سفارت ترکیه درپی سخنان جنجالی اردوغان

هشدار درباره احتمال حمله به سفارت ترکیه درپی سخنان جنجالی اردوغان