اخبار جدید تورم

نماینده مجلس : هدف افزایش یارانه پرداختی به مردم ، حل همه چالش های اقتصادی کشور نیست

نماینده مجلس : هدف افزایش یارانه پرداختی به مردم ، حل همه چالش های اقتصادی کشور نیست

افزایش قیمت بی سابقه تخم مرغ،مرغ، روغن و لبنیات | چقدر قدرت خرید دهک ها افزایش یافت؟

افزایش قیمت بی سابقه تخم مرغ،مرغ، روغن و لبنیات | چقدر قدرت خرید دهک ها افزایش یافت؟

رئیسی : تلاش داریم مردم مزه شیرین عدالت در پرداخت یارانه‌ها را بچشند / مردم نباید هر روز شاهد تغییر قیمت‌ها باشند

رئیسی : تلاش داریم مردم مزه شیرین عدالت در پرداخت یارانه‌ها را بچشند / مردم نباید هر روز شاهد تغییر قیمت‌ها باشند