اخبار جدید شعار سال

سال ۱۴۰۱ سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نامگذاری شد

سال ۱۴۰۱ سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نامگذاری شد