امضاهای طلایی را از شرایط صدور مجوزهای کشور حذف کردیم
اخبار جدید سیاسی

امضاهای طلایی را از شرایط صدور مجوزهای کشور حذف کردیم

انتقاد از دپوی مرکبات/وزارتخانه‌های ذیربط به این مشکل رسیدگی کنند
اخبار جدید سیاسی

انتقاد از دپوی مرکبات/وزارتخانه‌های ذیربط به این مشکل رسیدگی کنند

کمیسیون آموزش مجلس مطالبه معلمان حق‌التدریس را پیگیری کند
اخبار جدید سیاسی

کمیسیون آموزش مجلس مطالبه معلمان حق‌التدریس را پیگیری کند

مشوق مالیاتی مجلس برای افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی
اخبار جدید سیاسی

مشوق مالیاتی مجلس برای افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی

دولت اجازه دهد برای ایجاد رقابت، خودرو وارد شود
اخبار جدید سیاسی

دولت اجازه دهد برای ایجاد رقابت، خودرو وارد شود

جلسه علنی آغاز شد/ طرح حمایت از واحدهای تولیدی در دستور کار مجلس
اخبار جدید سیاسی

جلسه علنی آغاز شد/ طرح حمایت از واحدهای تولیدی در دستور کار مجلس

دستگاه‌های اجرایی با نمایندگان در تحقیق و تفحص‌ها همکاری نمی‌کنند
اخبار جدید سیاسی

دستگاه‌های اجرایی با نمایندگان در تحقیق و تفحص‌ها همکاری نمی‌کنند

موافقت مجلس با یک فوریت طرح اصلاح قیمت گاز کوره‌های آجرپزی
اخبار جدید سیاسی

موافقت مجلس با یک فوریت طرح اصلاح قیمت گاز کوره‌های آجرپزی

مردم در ۹ دی افتخار آفریدند/ مشکلات معیشتی را باید حل کنیم
اخبار جدید سیاسی

مردم در ۹ دی افتخار آفریدند/ مشکلات معیشتی را باید حل کنیم

جلسه علنی آغاز شد/ بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان در دستور کار مجلس
اخبار جدید سیاسی

جلسه علنی آغاز شد/ بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان در دستور کار مجلس

top