اخبار جدید فیسبوک

اولتیماتوم واتساپ به کاربران: اشتراک داده‌ها با فیسبوک یا قطع استفاده از این پیام‌رسان

اولتیماتوم واتساپ به کاربران: اشتراک داده‌ها با فیسبوک یا قطع استفاده از این پیام‌رسان

چطور دونالد ترامپ تمام اهرم‌های خود در شبکه‌های اجتماعی را از دست می‌دهد؟

چطور دونالد ترامپ تمام اهرم‌های خود در شبکه‌های اجتماعی را از دست می‌دهد؟

۱۰ مورد از ضروری‌ترین و مهم‌ترین قابلیت‌های نرم افزار واتساپ

۱۰ مورد از ضروری‌ترین و مهم‌ترین قابلیت‌های نرم افزار واتساپ

فیسبوک خدمات پرداخت واتس‌اپ را برای کاربران هند عرضه می‌کند

فیسبوک خدمات پرداخت واتس‌اپ را برای کاربران هند عرضه می‌کند