مصمم به رفع مشکل مسکن، معیشت و حقوق اهالی رسانه هستیم
اخبار جدید اقتصادی

مصمم به رفع مشکل مسکن، معیشت و حقوق اهالی رسانه هستیم

به دنبال حل مشکل مسکن و معیشت اصحاب رسانه با تفکیک خبرنگاران اصلی از فرعی هستیم
اخبار جدید سیاسی

به دنبال حل مشکل مسکن و معیشت اصحاب رسانه با تفکیک خبرنگاران اصلی از فرعی هستیم

تاکید تهران – دمشق بر توسعه همکاری‌های فرهنگی و هنری
اخبار جدید فرهنگی

تاکید تهران – دمشق بر توسعه همکاری‌های فرهنگی و هنری

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: دوره‌های آموزشی با محوریت مساجد برگزار شود
اخبار جدید سیاسی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: دوره‌های آموزشی با محوریت مساجد برگزار شود

وزیر ارشاد: شهدا افتخار بزرگ نظام اسلامی هستند
اخبار جدید سیاسی

وزیر ارشاد: شهدا افتخار بزرگ نظام اسلامی هستند

سیاست وزارت فرهنگ حمایت از اجرای آثار فاخر در حوزه هنر دینی است
اخبار جدید فرهنگی

سیاست وزارت فرهنگ حمایت از اجرای آثار فاخر در حوزه هنر دینی است

ارائه ۱۲۰ برنامه تحولی وزارت ارشاد؛ عدالت فرهنگی در مسیر تحقق
اخبار جدید فرهنگی

ارائه ۱۲۰ برنامه تحولی وزارت ارشاد؛ عدالت فرهنگی در مسیر تحقق

آنچه بر تئاتر گذشت؛ تحقق وعده ۲۰ ساله تا پیمودن مسیر چهارساله در ۱۰ ماه
اخبار جدید فرهنگی

آنچه بر تئاتر گذشت؛ تحقق وعده ۲۰ ساله تا پیمودن مسیر چهارساله در ۱۰ ماه

وزیر فرهنگ: از جشنواره مرصاد و تنبور حمایت می کنیم
اخبار جدید فرهنگی

وزیر فرهنگ: از جشنواره مرصاد و تنبور حمایت می کنیم

۹ اقدام شاخصی که دولت سیزدهم در حوزه سینما به انجام رساند
اخبار جدید فرهنگی

۹ اقدام شاخصی که دولت سیزدهم در حوزه سینما به انجام رساند