احتساب دوران سربازی به عنوان سابقه بیمه غیرحضوری شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

احتساب دوران سربازی به عنوان سابقه بیمه غیرحضوری شد

ارزیابی مستمر و پشتیبانی دائمی خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

ارزیابی مستمر و پشتیبانی دائمی خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی امهال حق بیمه کسب‌وکارهای گردشگری را پذیرفت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

سازمان تامین اجتماعی امهال حق بیمه کسب‌وکارهای گردشگری را پذیرفت

اصلاح قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان مشاغل سخت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

اصلاح قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان مشاغل سخت

نحوه اعزام و انتقال بیماران سرپایی و بستری در مراکز تامین اجتماعی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

نحوه اعزام و انتقال بیماران سرپایی و بستری در مراکز تامین اجتماعی

تداوم و ارتقاء خدمات کارگزاری‌ها همزمان با تحول دیجیتال و طرح ۳۰۷
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تداوم و ارتقاء خدمات کارگزاری‌ها همزمان با تحول دیجیتال و طرح ۳۰۷

درمان ۷۵ هزار و ۵۰۰ بیمار کرونایی در بیمارستان های تامین اجتماعی
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

درمان ۷۵ هزار و ۵۰۰ بیمار کرونایی در بیمارستان های تامین اجتماعی

پرداخت‌های آنی به پزشکان با نسخه الکترونیک/ اعطای وام ۴۰ میلیونی
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

پرداخت‌های آنی به پزشکان با نسخه الکترونیک/ اعطای وام ۴۰ میلیونی

تمامی پزشکان می‌توانند با سازمان تأمین اجتماعی همکاری کنند
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

تمامی پزشکان می‌توانند با سازمان تأمین اجتماعی همکاری کنند