امیر سیاری: اقتدار نیروی دریایی ارتش موجب ناکامی دزدان دریایی شده است
اخبار جدید سیاسی

امیر سیاری: اقتدار نیروی دریایی ارتش موجب ناکامی دزدان دریایی شده است

نجات لنج عمانی سرگردان در آب‌های بین‌المللی توسط نیروی دریایی ارتش
اخبار جدید سیاسی

نجات لنج عمانی سرگردان در آب‌های بین‌المللی توسط نیروی دریایی ارتش

توجه به حوزه تولید دانش‌بنیان از اولویت‌های نیروی دریایی ارتش است
اخبار جدید سیاسی

توجه به حوزه تولید دانش‌بنیان از اولویت‌های نیروی دریایی ارتش است

نیروهای فرامنطقه‌ای به دنبال ناتوان نشان دادن کشورهای منطقه هستند
اخبار جدید سیاسی

نیروهای فرامنطقه‌ای به دنبال ناتوان نشان دادن کشورهای منطقه هستند

هشتادمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش عازم آب‌های بین‌المللی شد
اخبار جدید سیاسی

هشتادمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش عازم آب‌های بین‌المللی شد

رزمایش مشترک دریایی ایران، روسیه و چین در خلیج فارس
اخبار جدید بین الملل

رزمایش مشترک دریایی ایران، روسیه و چین در خلیج فارس

تحرک نابجایی از دشمن سر بزند تمام منافعش را با خاک یکسان می‌کنیم
اخبار جدید سیاسی

تحرک نابجایی از دشمن سر بزند تمام منافعش را با خاک یکسان می‌کنیم

پیشرفت‌های نیروی دریایی ارتش به برکت نیروهای توانمند، شجاع و خلاق بوده است
اخبار جدید سیاسی

پیشرفت‌های نیروی دریایی ارتش به برکت نیروهای توانمند، شجاع و خلاق بوده است

سردار شیرازی: نیروی دریایی ارتش برای کشور عزت آفرینی کرده است
اخبار جدید سیاسی

سردار شیرازی: نیروی دریایی ارتش برای کشور عزت آفرینی کرده است

دلاورمردی‌های دریادلان «نداجا» در دفاع مقدس مایه افتخار ایران است
اخبار جدید سیاسی

دلاورمردی‌های دریادلان «نداجا» در دفاع مقدس مایه افتخار ایران است

top