پایش سلامت ۷۱۰ هزار نفر در مرزهای کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پایش سلامت ۷۱۰ هزار نفر در مرزهای کشور

رشد ۶ درصدی ماموریت های امداد و نجات کوهستان
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

رشد ۶ درصدی ماموریت های امداد و نجات کوهستان

پایش سلامت ۶۷۵ هزار مسافر ورودی به کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پایش سلامت ۶۷۵ هزار مسافر ورودی به کشور

پایش سلامت بیش از ۶۴۲ هزار مسافر در مرزهای ورودی به کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پایش سلامت بیش از ۶۴۲ هزار مسافر در مرزهای ورودی به کشور

انجام بیشترین ماموریت های امدادی هلال احمر در استان مازندران
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

انجام بیشترین ماموریت های امدادی هلال احمر در استان مازندران

امدادرسانی به ۳۸۲ حادثه‌ دیده در ۷۲ ساعت گذشته
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

امدادرسانی به ۳۸۲ حادثه‌ دیده در ۷۲ ساعت گذشته

پایش سلامت ۶۳۳ هزار نفر در مرزها/ انتقال ۲۱۲ نفر به قرنطینه
اخبار جدید پزشکی

پایش سلامت ۶۳۳ هزار نفر در مرزها/ انتقال ۲۱۲ نفر به قرنطینه

پایش بیش از ۶۲۹ هزار نفر در مرزهای کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پایش بیش از ۶۲۹ هزار نفر در مرزهای کشور

انتقال ۶۹۰۰ مصدوم سوانح و حوادث به مراکز درمانی/سهم حوادث جاده ای
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

انتقال ۶۹۰۰ مصدوم سوانح و حوادث به مراکز درمانی/سهم حوادث جاده ای

انجام ۷۳ هزار تست pcr در مرزهای کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

انجام ۷۳ هزار تست pcr در مرزهای کشور

top