بببینید | بازیگر نون خ روی آنتن زنده: صد تا مجری جدید بیاورند ، یکی‌شان عادل فردوسی‌پور نمی‌شود!