اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

اصلاح ۲۷۳۹۵ واحدی شاخص کل بورس